PREPARATY I WYROBY DIETETYCZNE

Dietetycznym środkiem spożywczym nazywa się taki produkt, który jest przeznaczony do żywienia ludzi w wypadkach określo­nych chorób, sporządzony w zakładach specjalnie do tego celu przeznaczonych lub w wyodrębnionych działach produkcyjnych, wprowadzony do obrotu z oznaczeniem „dietetyczny środek spo­żywczy”. Reguluje to Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo­łecznej z dnia 22 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzenia do obrotu dietetycznych środków spożywczych. Zarządzenie to porusza między innymi sprawę warunków sanitarnych produkcji i higieny osobistej pra­cowników produkujących dietetyczne środki spożywcze. Omawia ono także szczegółowo problem doboru surowców używanych do produkcji — „surowce używane do produkcji środków dietetycz­nych powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym dla najwyż­szej jakości zdrowotnej danego surowca”. Paragraf 7 Zarządzenia mówi — „do produkcji środków dietetycznych nie wolno uży­wać środków farmaceutycznych, chemicznych ani substancji do­datkowych, z wyjątkiem substancji przewidzianych w zezwoleniu na produkcję danego środka spożywczego”. Paragraf 8 Zarządze­nia stwierdza — „środki dietetyczne powinny być wprowadzone do obrotu w jednostkowym opakowaniu fabrycznym, w ilościach dostosowanych do potrzeb nabywców indywidualnych oraz od­biorców zbiorowych”. Na opakowaniu powinna być zaznaczona nazwa środka, prze­znaczenie, skład surowcowy, data przydatności do spożycia, na­zwa i adres zakładu oraz czasami sposób przygotowania do spo­życia. Preparaty dietetyczne spełniają bardzo ważną rolę zwłaszcza w leczeniu niektórych schorzeń przewodu pokarmowego, jak rów­nież w leczeniu chorób cywilizacji, jakimi są: miażdżyca, otyłość, cukrzyca. Wśród dietetycznych środków spożywczych należy wymienić przede wszystkim produkty o mniejszej wartości energetycznej, które mają zastosowanie w leczeniu otyłości i cukrzycy. Będą to preparaty dietetyczne w postaci sproszkowanej (Reducal, Mini-mal) lub w formie stałej (ciasteczka wielosmakowe Normeks). Stosować je można jako całodzienne pożywienie raz w tygodniu lub łączyć z dietą niskoenergetyczną, podając jako jeden lub dwa posiłki w ciągu dnia. Z innych dietetycznych środków spożywczych produkowanych przez poszczególne zakłady i wprowadzonych na rynek należy wymienić: Poznańskie Zakłady Koncentra­tów Spożywczych zupy mleczne z kaszą jęczmienną, z ryżem, z płatkami owsianymi, z kaszą manną Zakłady Przemysłu Owocowo–Warzywnego „Łowicz” w Ło- -wiczu wołowina z marchewką, wołowina z kaszą perłową z sosem, pulpety wołowe w sosie potrawkowym, pilaw z wołowiny z kaszą Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „Winiary” pasztet dietetyczny, budyń z cielęciny Reszowskie Zakłady Koncentra­tów Przemysłu Owocowo-Wa­rzywnego dietetyczny nektar jabłkowo-pomarań-czowy, dietetyczny napój pomarańczo­wy, dietetyczny nektar jabłkowo-wi-taminowy, dietetyczny nektar jabłko-wo-porzeczkowy, dżem z czarnych porzeczek niskocukrowy Każdy dietetyczny środek spożywczy, aby mógł być wprowa­dzony do obrotu, musi być zatwierdzony przez Komisję do Spraw Preparatów Dietetycznych, działającą przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Zastosowanie dietetycznych środków spożywczych w żywieniu ludzi chorych odgrywa coraz większą rolę. Z tego względu prze­mysł spożywczy wprowadza na rynek nowe preparaty i wyroby.